I. Virksomheten til Distriktenes Utbyggingsfond ( DU) Lokaliseringsutvalget og SIVA, 1984-85. II.Distriktspolitiske utfordringer og tiltak.

St. meld. nr. 22, innst. S. nr. 144 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 29.04.1987 Innst. S. nr. 144 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1987