Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2018 er tildelt Denis Mukwege og Nadia Murad

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.