Om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 9. oktober 1986 om godkjenning av private sykehus generelt og Privat Hospital A/Ss søknad spesielt.

Dok. nr. 8:2, innst. S. nr. 80 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet