Om omdisponering av avgiftsolje for beredskapslagring.

St. prp. nr. 19, innst. S. nr. 18 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet