Lov om endring i lov av 17 juli 1953 nr. 28 om Heimevernet.

Ot. prp. nr. 9, innst. O. nr. 21, besl. O. nr. 37 for 1986-87 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1986 Innst. O. nr. 21 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1986

   Behandlet i Odelstinget: 06.02.1987

   Behandlet i Lagtinget: 13.02.1987