Norsk Sameråds virksomhet i 1985.

St. meld. nr.17, innst. S. nr. 86 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 05.02.1987 Innst. S. nr. 86 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1987

   Behandlet i Stortinget: 19.02.1987