Lov om bibliotekvederlag.

Ot. prp. nr. 11, innst. O. nr. 28, besl. O. nr. 43 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1987 Innst. O. nr. 28 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1987

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1987

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.1987