Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt. (skatteloven) m. fl.

Ot. prp. nr. 12, innst. O. nr. 14, besl. O. nr. 11-14 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1986 Innst. O. nr. 14 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1986

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1986