Om forlengelse av tiltak for å bedre lærersituasjonen i Nord-Norge, (virkemiddelordningen) og tilleggsbevilgning for 1986 under kap. 231.

St. prp. nr. 21, innst. S. nr. 73 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet