Oversikt over den offentlige satsing på forskning innen fiskerinæringen

Budsjett-innst. S. nr. 10 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 10 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 17.11.1986