Representantforslag om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner

Dokument 8:28 S (2018-2019), Innst. 189 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.03.2019 Innst. 189 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2019