Om endring i bostøtteordningen.

St. prp. nr. 24, innst. S. nr. 28 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet