Om fullmakt til å ta opp innenlandske og utenlandske statslån og til å gi lån fra statskassen til statsbankene og Den norske stats oljeselskap A/S.

St. prp. nr. 27, innst. S. nr. 26 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet