Om tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 930 og 3930. Statens teknologiske institutt (STI).

St. prp. nr. 33, innst. S. nr. 34 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet