Om endringer i bevilgninger for budsjetterminen 1986 på kapitlene 309, 367, 383, 384 og 2410 under Kultur- og vitenskapsdepartementet.

St. prp. nr. 38, innst. S. nr. 29 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet