Om endringer i bevilgningene på visse kapitler under Kirke- og undervisningsdepartementet for 1986.

St. prp. nr. 42, innst. S. nr. 30 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet