Om tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 560 Overføring til skattefordelingsfondet og kap.580 Bostøtte, tilføyelse av stikkordet, kan overføres, under kap. 2412, Den Norske Stats Husbank

St. prp. nr. 46, innst. S. nr. 42 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet