Om endringer av bevilgninger under olje- og energidepartementets budsjett for 1986 og utbetaling av erstatning som følge av Høyesteretts dom m.m.

St. prp. nr. 47, innst. S. nr. 46 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet