Om utvidelse av trekkfullmaktene under særordningen for utviklingsland og byggelånsgarantiordningen.

St. prp. nr. 48, innst. S. nr. 64 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet