Om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 21. november 1986 om opprettelse av et norsk internasjonalt skipsregister.

Dok. nr. 8:5, innst. S. nr. 37 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet