Om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 2. desember 1986 om endringer i flyktningepolitikken.

Dok. nr. 8:6, innst. S. nr. 85 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt justiskomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet