Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og den islamske Republikken Pakistan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

St. prp. nr. 51, innst. S. nr. 78 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet