Lov om endringer i bestemmelser i diverse lover om aldersgrenser

Ot. prp. nr. 16, innst. O. nr. 25, besl. O. nr. 38 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.01.1987 Innst. O. nr. 25 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1987

   Behandlet i Odelstinget: 13.02.1987

   Behandlet i Lagtinget: 19.02.1987