Lov om film og videogram.

Ot. prp. nr. 20, innst. O. nr. 35, besl. O. nr. 44 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1987 Innst. O. nr. 35 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 31.03.1987

   Behandlet i Lagtinget: 09.04.1987