Direktoratet for statens skogers virksomhet i året 1985.

St. meld. nr. 25, innst. S. nr. 99 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 19.02.1987 Innst. S. nr. 99 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1987

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1987