Lov om endringer i lov av 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten.

Ot. prp. nr. 21, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 34 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.01.1987 Innst. O. nr. 23 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1987

   Behandlet i Odelstinget: 06.02.1987

   Behandlet i Lagtinget: 13.02.1987