Endringer i folketrygdlovens kap. 17.

Ot. prp. nr. 24, innst. O. nr. 38, besl. O. nr. 45 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.03.1987 Innst. O. nr. 38 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 09.04.1987

   Behandlet i Lagtinget: 30.04.1987