Om E 18 Fjellinjen i Oslo.

St. prp. nr. 54, innst. S. nr. 84 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet