Om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 14. januar 1987 om diverse bilpolitiske saker.

Dok. nr. 8:8, innst. S. nr. 119 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i samferdselskomiteen (utkast til innstilling er forelagt finanskomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet