Om forslag fra stortingsrepresentant Arent M. Henriksen datert 15. januar 1987 om tiltak for å oppnå et lavere rentenivå og en styring av kredittilførselen.

Dok. nr. 8:10, innst. S. nr. 123 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arent M. Henriksen Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet