Lov om endringer i husleieloven m.v.

Ot. prp. nr. 23, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 46 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 20.03.1987 Innst. O. nr. 36 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1987

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1987