Virksomheten i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S i 1985.

St. meld. nr. 24, innst. S. nr. 96 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.02.1987 Innst. S. nr. 96 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1987

   Behandlet i Stortinget: 20.02.1987