Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1985 av statens interesser i:

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet