Om Den Norske Industribank A/S. Norges Kommunalbank.

Innst. S. nr. 93 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet