Om Selskapet for innvandrerboliger ( SIBO) Selskapet for Industrivekstanlegg ( SIVA) Den Norske Stats Husbank.

Innst. S. nr. 104 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet