Om Den norske stats oljeselskap a.s.( Statoil) Statoils underselskaper. Norsk Olje a.s. ( Norol)

Innst. S. nr. 153 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet