Redegjørelse av forsvarsministeren om forliset av fregatten Helge Ingstad

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forsvarsministeren har redegjort for Stortinget om forliset av fregatten Helge Ingstad etterfulgt av en kommentarrunde fra partiene på Stortinget. Redegjørelsen ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger