Lov om endringer i lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven)

Ot. prp. nr. 29, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 41 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.03.1987 Innst. O. nr. 31 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1987

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.1987