Om nytt ferjeleie ved Austefjorden i Sund i Hordaland. Finansiering ved forskottering fra A/S Austevoll Bruselskap.

St. prp. nr. 56, innst. S. nr. 170 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet