Om offentlig oppnevning av medlemmer av representantskapet i Forretningsbanken Orion A/S.

Innst. S. nr. 95 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet