Om forlengelse av ordningen med behandlingsreiser til utlandet.

St. prp. nr. 58, innst. S. nr. 128 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet