Endring i lov av 23. mars 1956 nr. 3 om avgift på eksport til fremme av Norges eksportinteresser.

Ot. prp. nr. 30, innst. O. nr. 32, besl. O. nr. 40, for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.03.1987 Innst. O. nr. 32 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1987

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.1987