Om søknad fra Yngve Bergstrøm, Kongsvinger, om naturalisering.

Innst. S. nr. 131 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet