Om Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. (Sveagruven)

St. prp. nr. 61, innst. S. nr. 221 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet