Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Helsingfors den 18. februar 1987.

St. prp. nr. 77, innst. S. nr. 142 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet