Beretning for 1986 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika.

Innst. S. nr. 148 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet