Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken India til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i New Delhi den 31. desember 1986.

St.prp. nr. 72, innst. S. nr. 141 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen .

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet