Revidert nasjonalbudsjett 1987.

St. meld. nr. 2, Budsjett-innst. S. IV for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1987 Innst. S. IV (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1987