Lov om endringer i lover av 21. juni 1985 nr. 78 og 79 om registrering av foretak og om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (firmaloven) m.m.

Ot. prp. nr. 65, innst. O. nr. 71, besl. O. nr. 74 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.1987 Innst. O. nr. 71 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987