Om endringar av medlemskap i Statens Pensjonskasse.

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 150 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet